O nás

KT design - kreativní techniky a interiérový design nabízí jak služby interiérového designéra (3D návrhy, rozpočet, seznam výrobků, vzorkovnice, autorský dozor, doporučení na řemeslníky apod.), tak i bytové poradenství a konzultace. Naleznete u nás i tvořivou tvorbu a nabídku pro realizaci kreativních dílen a prodej výrobků. Nebojte se nás oslovit a zanechat nám zprávu!


Profesní životopis:

  • 2015 – 2018 – absolvování rukodělného kurzu Dráteník a kurzu Tvořivé dílny - SVČ KLUBKO Staré Město
  • 2016  Rekvalifikační studium dle MŠMT č. 176/2009 Sb. – program – Designér interiérů + Diplom o úspěšném absolvování studia se zaměřením Designér interiérů (MS studio Jičín – Ing. M. Šebíková) – 260 vyučovacích hodin
  • 2016  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (studium pedagogiky) k výkonu činnosti vychovatele a pedagoga volného času - Kvalifikační studium MŠMT - 250 hodin
  • 2017  Netradiční výtvarné techniky pro žáky MŠ a ZŠ – „Burza nápadů“ – MŠMT č. j. 7071/2015-2-205
  • 2017 – 2018 – vedoucí kurzu Tvořivé dílny - SVČ KLUBKO Staré Město
  • 2018  Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakulta – obor Tvorba a konštrukcia nábytku
  • 2018  Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů - Kurz hlavních vedoucích letních táborů s akreditací MŠMT - č. MSMT-6706/2016-1/11 – 276
  • 2019 - Zdravotník zotavovacích akcí s akreditací - č. MSMT-14837/2016-1-530